Zapomniałeś hasła

UWAGA :

Oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie do kontroli rodzicielskiej nad własnymi dziećmi na smartfonie, którego jesteś właścicielem lub masz odpowiednią zgodę na monitorowanie i jest używane do zabezpieczenia telefonu przed kradzieżą, chroniąc własność, na własny użytek! Należy pamiętać, że podsłuchiwanie innych osób bez ich wiedzy i zgody jest niezgodne z polskim prawem. Musisz powiadomić użytkowników telefonów i uzyskać ich zgodę na monitorowanie telefonu za pomocą aplikacji mobilnej. Zainstalowanie aplikacji spymobile.com.pl na urządzeniu telefonicznym, którego nie posiadasz lub nie masz odpowiedniej zgody, może naruszyć polskie prawo na podstawie art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu karnego i w zależności od kraju i regionu może skutkować z naruszeniem przepisów federalnych i państwa. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z aplikacji.

Please wait....
This feature is not supported with the client you are using. Please contact support. Close
This feature is not supported in iPhone client. Close