Umowa licencyjna prawna użytkownika

Niniejszy zapis regulaminu jest umową prawną między tobą czyli „użytkownikiem” a dostawcą usługi „spymobile.com.pl” regulującą korzystanie z usług mobilnych lub internetowych oprogramowania mobilnego lub internetowego "usługa spymobile.com.pl" przez serwis spymobile.com.pl zwany też „pc.spymobile.com.pl” za pomocą aplikacji mobilnej spymobile zwanej też „Aktualizacje Systemowe”. Zamieszczone zapisy w niniejszej umowie odnoszące się do serwisu spymobile.com.pl dotyczą również w takim samym stopniu i zakresie adresu strony logowania usługi pc.spymobile.com.pl która to jest integralną częścią serwisu spymobile.com.pl.

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych warunków Umowy licencyjnej i prawnej korzystania z usług spymobile.com.pl Potwierdzasz że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków. Jeżeli nie zgadzasz się warunkami niniejszej Umowy licencyjnej i prawnej korzystania z usług spymobile.com.pl to nie uruchamianie usługi, nie składaj zamówienia, nie pobieraj aplikacji mobilnej, nie instaluj aplikacji mobilnej nie aktywuj aplikacji mobilnej nie korzystaj z serwisu spymobile.com.plInformacje Prawne

Oprogramowanie przeznaczone jest wyłącznie do kontroli rodzicielskiej własnych dzieci na telefonie (smartfonie), którego jesteś prawnym właścicielem lub posiadasz odpowiednią zgodę na monitorowanie telefonu, oraz służy do zabezpieczenia własnego telefonu przed kradzieżą, zabezpieczenia własnego mienia, na użytek własny! Należy pamiętać, że podsłuchiwanie innych osób bez ich wiedzy i zgody jest niezgodne z Polskim prawem. Musisz powiadomić użytkowników telefonów i uzyskać ich zgodę, że telefon jest monitorowany za pomocą aplikacji mobilnej spymobile w serwisie spymobile.com.pl. Instalowanie aplikacji spymobile.com.pl na telefonie, którego nie jesteś właścicielem lub nie posiadasz odpowiedniej zgody może naruszać Polskie prawo z Art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego, oraz w zależności od kraju i regionu może skutkować złamaniem innych przepisów federalnych i stanowych. spymobile.com.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za nieodpowiednie niezgodne z prawem wykorzystywanie programu i używanie aplikacji, oraz za jakiekolwiek nadużycia lub wyrządzone szkody przez użytkownika nie stosującego się do przepisów i regulacji prawnych danego kraju.

Korzystając z aplikacji zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących w twoim kraju przepisów dotyczących korzystania z oprogramowania spymobile.com.pl. Jeżeli nie jesteś właścicielem telefonu musisz uzyskać zgodę właściciela telefonu przed pobraniem, zainstalowaniem, aktywacją oprogramowania spymobile.com.pl na tym telefonie. Użytkownik telefonu musi wiedzieć, że będziesz monitorował jego telefon i przeglądał jego dane. spymobile.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za instalację, pobranie i aktywację oprogramowania spymobile.com.pl na smartfonie ("Telefon komórkowy") bez wiedzy i zgody jego prawnego właściciela. Umowa licencyjna

Umowa licencyjna stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej użytkownikiem i sprzedawcą zwany dalej serwisem spymobile.com.pl definiuje zasady użytkowania oprogramowania, wiążące Sprzedawcę i Użytkownika. Aplikacja Mobilna spymobile działająca na platformie serwisu spymobile.com.pl chroniona jest prawem autorskim o ochronie praw własności intelektualnej.

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa udostępnienie na określony czas trwania licencji aplikacji mobilnej spymobile działająca na telefonach smartfonach opartych na platformie systemu android usługa działająca w serwisie spymobile.com.pl.

2.spymobile.com.pl udostępnia aplikacje mobilną i udziela użytkownikowi, niewyłącznej, usługi licencji na określony czas uzależnionej od wykupionej licencji przez użytkownika na działanie aplikacji mobilnej spymobile i korzystanie z serwisu spymobile.com.pl wyłącznie do użytku osobistego z zachowaniem obowiązujących przepisów danego kraju. 

3.Użytkownik zachowa wszelkie prawa własności do danych, które zostaną przesłane z telefonu na indywidualne konto użytkownika w serwisie spymobile.com.pl. Użytkownik jako jedyny ma dostęp do swoich danych chronionych za pomocą indywidualnego hasła użytkownika w celu ochrony danych.

4. spymobile.com.pl jest wyłącznym właścicielem aplikacji mobilnej spymobile działającej na platformie serwisu spymobile.com.pl w tym praw autorskich i majątkowych do programu.

5. Licencja oprogramowania aplikacji mobilnej spymobile udostępniana jest na określony czas zakupionej licencji na 1 urządzenie czyli na jeden telefon, dodatkowo daje możliwość przeniesienia licencji w obrębie tego samego konta i loginu na nowy telefon w przypadku jego uszkodzenia czy zmiany. Należy pamiętać że nie można przenieść licencji wstecz na urządzenie z którego była przeniesiona licencja! Należy pamiętać że 1 licencja nie może działać na raz w 2 telefonach! Tylko w jednym z nich.

6. Licencja aktywna jest od chwili instalacji aplikacji w telefonie i aktywacji jej za pomocą otrzymanego klucza aktywacyjnego, czas na zainstalowanie aplikacji wynosi do 30 dni od chwili zakupu, należy w tym czasie zainstalować aplikację i aktywować aby nie utracić daty ważności klucza aktywacyjnego zakupionej licencji. Po tym czasie w przypadku braku aktywacji i instalacji wygaśnie możliwość zainstalowania i aktywowania licencji z powodu wygaśnięcia czasu klucza aktywacyjnego ! W tej sytuacji użytkownik nie będzie miał prawa do roszczenia zwrotu za zakupioną niewykorzystaną licencję.

7. Z chwilą instalacji i aktywacji licencji czas tej licencji biegnie do przodu niezależnie od tego czy użytkownik odinstalował aplikację i z niej nie korzystał, bądź telefon był zepsuty czy niesprawny, nie miał dostępu do internetu! W tej sytuacji użytkownik nie będzie miał prawa zwrotu za niewykorzystany czas zakupionej licencji.

8. Wysłanie aplikacji mobilnej do użytkownika realizowane jest drogą elektroniczną za pomocą korespondencji email po otrzymaniu płatności za zakupioną licencję.

9.Aplikacja mobilna spymobile współpracuje i działa wyłącznie na platformie systemu android. Do prawidłowego działania oprogramowania wymagany jest dostęp do internetu na telefonie w którym została zainstalowana aplikacja mobilna spymobile oraz uruchomienie transferu danych lub połączenie z siecią Wi-Fi, jak również wykonanie stosownych ustawień i konfiguracji systemu operacyjnego przed i po zainstalowaniu aplikacji mobilnej, opisanych czynnościach w instrukcji obsługi i instalacji którą użytkownik otrzyma drogą elektroniczną wraz z zakupiona aplikacją. Aplikacja mobilna spymobile do poprawnego działania wymaga sprawnych urządzeniach, wolnych od wirusów, w przypadku modyfikacji oprogramowania systemowego czy łamania systemu za pomocą roota czy innych nakładek na systemu aplikacja może nie działać lub działać nie poprawnie. Na wniosek i prośbę użytkownika informacje i warunki techniczne instrukcje instalacji i obsługi użytkownik może otrzymać od serwisu spymobile.com.pl przed zakupem aby się z nimi zapoznać.

10. Podczas instalacji aplikacji w telefonie użytkownik podaje indywidualne własne dane login email, oraz indywidualne hasło, dane te będą służyły do zalogowania się na indywidualne konto w Panelu admin użytkownika w serwisie spymobile.com.pl. W przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika, lub jego zgubienia, lub błędnej wprowadzonej zmiany nowego hasła do Panelu admin, użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji samodzielnego odzyskania hasła za pomocą opcji nie pamiętam hasła, wówczas na podany email podczas instalacji zostanie wysłany kod weryfikacyjny umożliwiający odzyskanie hasła użytkownika. Administrator serwisu spymobile.com.pl nie ma możliwości odzyskania hasła. Użytkownik musi zadbać o to aby hasło do serwisu nie dostało się w niepowołane ręce i powinien chronić je!

11. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać ani wypożyczać aplikacji mobilnej spymobile ,i jego kopii osobom trzecim bez zgody autoryzowanego sprzedawcy spymobile.com.pl lub serwisu spymobile.com.pl.

12. Użytkownikowi nie wolno oraz zabrania się odtwarzać lub próbować kopiować oprogramowanie spymobile.com.pl, modyfikować, adaptować, tłumaczyć lub tworzyć jakichkolwiek prac pochodnych oprogramowania spymobile.com.pl, lub podejmować próby ominąć lub wyłączyć oprogramowanie spymobile.com.pl, próbować dekompilacji, odtwarzać modyfikować kod źródłowy lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy oprogramowania spymobile.com.pl, dystrybuować, obciążać, sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, ani w inny sposób przekazywać, publikować oprogramowanie jakiejkolwiek stronie trzeciej, lub w inny sposób komercjalizacji lub próby komercjalizacji użytkowania oprogramowania spymobile.com.pl, usuwać lub zmienić dowolny znak towarowy, bez pisemnej zgody spymobile.com.pl.

13. spymobile.com.pl może wypowiedzieć lub zawiesić twój dostęp do usług spymobile.com.pl bez wcześniejszego powiadomienia i bez odpowiedzialności, jeżeli naruszyłeś jeden z warunków niniejszej Umowy, bez prawa do roszczenia zwrotu za niewykorzystany czas zakupionej licencji!

14. serwis spymobile.com.pl nie ma dostępu do treści oraz do gromadzonych danych kont użytkowników. Wszelkie dane, które są przesyłane przy użyciu usługi spymobile.com.pl przez użytkownika za pomocą aplikacji mobilnej spymobile, są twoimi danymi, do których ma dostęp tylko użytkownik. spymobile.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za gromadzone dane , nie monitoruje rodzaju danych użytkownika w przypadku niewłaściwych lub nielegalnych treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne dane i ich konsekwencje oraz przechowywanie.

15. Niezależnie od długości trwania licencji usuwane są automatycznie wszystkie dane, które mają ponad 90 dni. Nie przechowujemy kopii zapasowych danych prywatnych, więc usunięcie danych powoduje, że są one trwale niedostępne. spymobile.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe i inne z powodu utraty danych przetrzymywanych za pomocą serwisu spymobile.com.pl spowodowanych awarią systemu, przerwą w działaniu, systemu, hostingu, braku Internetu, warunkami atmosferycznymi, klęskami żywiołowymi, działaniami niezgodnymi z prawem osób trzecich. Aby nie utracić danych użytkownik we własnym zakresie wykonuję kopię danych i zapisuje je na własnym nośniku czy dysku twardym.

16.spymobile.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek korzystania z aplikacji mobilnej spymobile, jak również utratę informacji i straty finansowe wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania aplikacji mobilnej spymobile.com

17. Oprogramowanie spymobile przeznaczone jest wyłącznie do kontroli rodzicielskiej własnych dzieci na telefonie (smartfonie), którego jesteś prawnym właścicielem lub posiadasz odpowiednią zgodę na monitorowanie telefonu, oraz służy do zabezpieczenia własnego telefonu przed kradzieżą, zabezpieczenia własnego mienia, na użytek własny!

18. Oprogramowanie spymobile.com.pl nie może być używane do "Prześladowania" lub "Szpiegowania" kogokolwiek. Oprogramowanie spymobile.com.pl nie może być używane do monitorowania smartfona małżonka, dziewczyny, chłopaka, dziecka powyżej 18 roku życia bez jej, jego zgody. Musisz powiadomić osobę monitorowaną o funkcjach oprogramowania spymobile.com.pl monitorowanie SMS-ów, rejestru połączeń, e-maili, chatów z komunikatorów internetowych, lokalizacji geograficznej, filmów, zdjęć, kontaktów, Historia przeglądania Internetu, zakładki, słuchania dźwięku z otoczenia, audio/wideo i słuchaj nagranych rozmów w dowolnym momencie, podglądu wyświetlacza oraz wszystkich innych funkcji aplikacji i uzyskać ich zgodę.

19. Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie wszystkich praw obowiązujących w jego kraju i legalne korzystanie z oprogramowania spymobile.com.pl. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za używanie aplikacji mobilnej spymobile.com.pl do celów własnych prawnych i nie łamie przy tym prawa w danym kraju. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się i przestrzeganie wszystkich obowiązujących w jego kraju przepisów dotyczących korzystania z serwisu spymobile.com.pl. Na użytkowniku końcowym spoczywa obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w jego kraju, a spymobile.com.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za nielegalne korzystanie z produktu.

20. Użytkownik  przed zakupem aplikacji mobilnej spymobile.com.pl. powinien przeprowadzić badania i wyszukać informacji we własnym zakresie dotyczących przepisów i regulacji prawnych obowiązujących w jego kraju.

21. Usługi spymobile.com.pl i cała zawartość, wizualne interfejsy, informacje, grafika, projektowanie, kompilacja, kod komputerowy, produkty, oprogramowanie, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i usługi są własnością spymobile.com.pl lub jej podmiotów licencjobiorców zwanych dalej autoryzowanymi sprzedawcami spymobile.com.pl.

22. spymobile.com.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Warunki świadczenia usług umowy licencyjnej i prawnej czy zmiany cen za korzystanie z usług. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą zamieszczane na stronie spymobile.com.pl, a użytkownik zgadza się być związany ze zmianami warunków świadczenia usług, gdy nadal korzysta z usług spymobile.com.pl po opublikowaniu tych zmian.

23. Usługi spymobile.com.pl są kupowane na zasadzie zakupu licencji zwanej też subskrypcją na określony czas wraz z aplikacją mobilną spymobile działającą na platformie serwisu spymobile.com.pl. 

Uwaga: Jeżeli nie akceptujesz powyższych zapisów umowy licencyjnej i prawnej nie składaj zamówienia, nie pobieraj aplikacji mobilnej, nie instaluj aplikacji mobilnej nie aktywuj aplikacji mobilnej nie korzystaj z serwisu spymobile.com.plZwroty

1. Oprogramowanie typu Spyphone zakupione osobno lub wraz z telefonem nie podlega możliwości zwrotu! Nie podlegają prawu zwrotu aplikacje mobilne oprogramowanie do telefonu, programy komputerowe, i inne oprogramowanie wysyłane elektronicznie, oraz usługi wykonane na specjalne zamówienie klienta. Przed zakupem przeczytaj uważnie informacje dotyczące oprogramowania, gdyż po zakupie nie będzie możliwości zwrotu czy odstąpienia od zakupu!!.

Zgodnie z ustawą Prawa Polskiego, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką. Regulacja Prawna Prawa Polskiego Dz.U.2017.0.683 t.j. - art. 38 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 38 pkt 13 konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

2.Kupując, składając zamówienie, pobierając, instalując lub aktywując aplikację spymobile.com.pl, akceptujesz umowę licencyjną i prawną i zgadzasz się na powyższy zapisy regulujące korzystanie z usług spymobile.com.pl.

Uwaga: Jeżeli nie akceptujesz powyższych zapisów umowy licencyjnej i prawnej nie składaj zamówienia, nie pobieraj aplikacji mobilnej, nie instaluj aplikacji mobilnej nie aktywuj aplikacji mobilnej nie korzystaj z serwisu spymobile.com.plGwarancje

Oferowane produkty są objęte gwarancją na czas zakupionej licencji jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty zakupu, informacje o czasie gwarancji znajdują się w opisie każdego produktu. W przypadku gdy zakupiony produkt nie działania macie Państwo możliwość skorzystania z naszej pomocy technicznej za pomocą korespondencji email pod adresem: homespymobile@gmail.com lub złożenia zgłoszenia reklamacyjnego w czasie trwania gwarancji i licencj. W tym celu należy najpierw przesłać zgłoszenie reklamacyjne na nasz adres email: homespymobile@gmail.com według poniższego schematu:

1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail nr telefonu kupującego,

2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

3. przedmiot reklamacji,

4. wszelkie okoliczności uzasadniające zgłoszenie reklamacyjne.

Po otrzymaniu na nasz adres e-mail zgłoszenia reklamacyjnego otrzymacie Państwo w odpowiedzi instrukcje i dane adresowe do odesłania produktu reklamowanego. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Po dopełnieniu formalności kupujący wyśle na wskazany adres na swój koszt zakupiony produkt, oprogramowanie wraz z telefonem do którego oprogramowanie zostało zakupione z pełnym opisem usterki, oraz z wydrukowanym lub napisanym zgłoszeniem reklamacyjnym, danymi adresowymi do odesłania reklamacji, wówczas tylko wtedy taka reklamacja zostanie rozpatrzona! w celu potwierdzenia lub wykluczenia wadliwości zakupionego produktu.

W przypadku modyfikacji oprogramowania systemowego czy łamania systemu za pomocą roota czy innych nakładek na system, użytkownik traci prawo do gwarancji z uwagi na zmiany konstrukcyjne platformy oprogramowania producenta na której pracuje aplikacja spymobile. W przypadku gdy produkt jest wadliwy nie z winy kupującego zostanie naprawiony lub wymieniony na sprawny i odesłany na wskazany adres.

Koszt wysyłki reklamacyjnej ponosi klient, nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych! Czas trwania reklamacji wynosi zazwyczaj od do 7 dni roboczych w przypadku produktów pochodzenia z zagranicy czas może się wydłużyć. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego gdy po weryfikacji reklamacyjnej okaże się że przesłany produkt jest sprawny lub uszkodzony lub niesprawny z winy kupującego reklamujący zostanie obciążony kosztami nieuzasadnionej reklamacji w kwocie 200 zł netto! + koszt wysyłki.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej po czym złożona reklamacja zostanie odesłana na adres kupującego..Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za serwisu internetowego zlokalizowanym pod adresem spybobile.com.pl w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO)

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest spymobile.com.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu zakupu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Administratorem danych podczas składania zamówień klientów jest spymobile.com.pl. Oznacza to, że jeśli posiadasz założone konto na naszej stronie, to przetwarzamy twoje dane jak:

imię,

nazwisko,

adres e-mail,

adres zamieszkania,

numer telefonu,

data urodzenia,

nazwa i dane firmy,

adres IP.

2. spymobile.com.pl jest administratorem danych osób zapisanych podczas składania zamówienia w formularzu zakupu dane osobowe przetwarzane są:

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo:

Dostępu do danych,

Sprostowania i edycji danych,

Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

Prawo sprzeciwu,

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Podstawą skargi jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza GDPR.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: spymobile.com.pl

4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5. spymobile.com.pl ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7. spymobile.com.pl nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Wdrożyliśmy, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

9. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia lub wykonania zleconej usługi.§3. Pliki cookies

1. Witryna spymobile.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stroni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies§ 4 Usługa mobilna

  1. Usługa mobilna zwana spymobile to usługa umożliwiająca udostępnienie na określony czas przez dostawcę spymobile.com.pl aplikacji mobilnej spymobile zwanej też „Aktualizacje Systemowe” działającej na telefonach smartfonach opartych na platformie systemu android, usługa działająca w serwisie spymobile.com.pl. zwanej też pc.spymobile.com.pl.  1. Działanie usługi mobilnej polega na instalacji aplikacji mobilnej przez użytkownika wyłącznie w własnym telefonie na użytek własny! i za jej pomocą użytkownik telefonu ma możliwość zabezpieczenia telefonu przed kradzieżą, czy archiwizacji swoich danych, archiwizacji aktywności pracy telefonu, nagrywania rozmów, nagrywania otoczenia, nasłuchu otoczenia, lokalizacji telefonu, zabezpieczenia telefonu w przypadku zgubienia czy kradzieży, rejestracji archiwizacji wiadomości tekstowych, wiadomości z chatów internetowych, kopi zdjęć, podglądu za pomocą kamerki, wykonanie screenshotów…  1. Archiwizowane dane są szyfrowane za pomocą protokołów SSL i w sposób bezpieczny przesyłane internetem za pomocą aplikacji mobilnej spymobile i serwisu spymobile.com.pl na indywidualne konto użytkownika aplikacji mobilnej, które jest zakładane przez użytkownika i właściciela telefonu podczas instalacji aplikacji, użytkownik podaje indywidualne własne dane login email, oraz indywidualne hasło, dane te będą służyły do zalogowania się na indywidualne konto Panel admin użytkownika w serwisie spymobile.com.pl.  1. serwis spymobile.com.pl nie ma dostępu do treści gromadzonych danych kont użytkowników. Wszelkie dane, które są przesyłane przy użyciu usługi spymobile.com.pl przez użytkownika za pomocą aplikacji mobilnej spymobile, są twoimi danymi, do których ma dostęp tylko i wyłącznie użytkownik. spymobile.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za gromadzone dane , nie monitoruje rodzaju danych użytkownika w przypadku niewłaściwych lub nielegalnych treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne dane i ich konsekwencje oraz przechowywanie.  1. Dane są szyfrowane i przechowywane na zewnętrznych serwerach w chmurze za pomocą dostawcy usług w chmurze aws.amazon.com który gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.  1. Aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo danych, zalecamy regularne pobieranie danych i usuwanie ich z konta. Informujemy że dane gromadzone na indywidualnych kontach użytkownika są automatycznie usuwane które są starsze niż 90dni§ 5 Zmiany w Polityce Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, spymobile.com.pl poinformuje Klientów z kilkudniowym wyprzedzeniem.

2. Ostatnia aktualizacja: 12.01.2019 rUWAGA! Zawarte treści publikacje opisy grafiki są naszego autorstwa kopiowanie części lub całości zabronione Posługiwanie się bez naszej pisemnej zgody nazwą produktu i zawartą treścią grafiką narazi na odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych.